top
logo

Drzewko Galerii Phoca


feed-image Feed Entries
Home
ZSP2 w Nowej Soli
Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 września 2014 14:30

Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia
12 września 2014 r. (wzory wniosków do pobrania w szkołach oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego: Druk 1 – kryterium dochodowe; Druk 2 – orzeczenie o niepełnosprawności).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1024),
pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku 2014 mogą zostać objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Nowa Sól  w klasach 2 i 3 i klasie 6 szkoły podstawowej oraz w klasie
3 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum,

pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami), tj. 539 zł na osobę w rodzinie;

 

pochodzący z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

 

a także uczniowie  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

 

a)      W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna”.

 

b)      W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego
w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu
(np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów zwrotu dokona dyrektor szkoły
a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – zwrotu dokona Prezydent Miasta Nowa Sól w  terminie do 21 listopada 2014 r.

 

Więcej informacji u wychowawców klas lub sekretariacie szkoły

druk 1

druk 2

Poprawiony: poniedziałek, 01 września 2014 14:43
 
Pomoc materialna dla uczniów - rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 sierpnia 2014 10:22

Więcej na ten temat znajdziecie na stronie miasta http://www.nowasol.pl

Poprawiony: czwartek, 28 sierpnia 2014 10:23
 
Uwaga Internat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 sierpnia 2014 09:36

Przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2014-15 odbywać się będą od 1.IX w poniedziałek od godziny 14. Zapraszamy

 
Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” - sierpień 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2014 14:31

Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej i w sesji wiosennej 2014 r. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej (warunkującego uzyskanie w br. świadectwa dojrzałości), może w sesji „poprawkowej” ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej. Prawo przystąpienia do egzaminu w sesji „poprawkowej” nie obejmuje osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.

Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 4 lipca 2014 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w szkole.

 
Geografia nie jest nudna! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 czerwca 2014 08:55

 

 

Uczniowie naszej szkoły dziennej jak i zaocznej podczas zajęć geograficznych w II semestrze podejmowali ciekawe, dziwne i ekscytujące zadania geograficzne.

 

Klasy zawodowe zajmowały się odlewaniem z gipsu amonitów i muszli nie takich jak dawniej pływały w ciepłych morzach na obszarze Polski – 2 metry ale zabawy było co niemiara!

 

W zajęciach wzięły udział klasy A,B,C i DWZ.

 

Uczniowie najbardziej ciekawi geograficznych eksperymentów przygotowywali modele wulkanów, po których mieli możliwość spacerować na wycieczce edukacyjnej do "Krainy Wygasłych Wulkanów".

 

W szkole dla Dorosłych też nie ma nudy. Klasa II LO z rozszerzoną geografią na lekcji warsztatowej poznawała skały i minerały. Ciekawość jak zawsze wzbudziły okazy ametystu o fantastycznych właściwościach....

 

Dorośli słuchacze świetnie się bawili podczas lekcji terenowej "Badanie cieku wodnego – Rudnianka". Podczas zajęć w terenie badano: głębokość, szerokość, stan środowiska wodnego, zapach i kolor wody. Uczestnicy zajęć poznali wiele nazw cieku wodnego ( Rudnica, Rudzica) sami analizując mapy określili źródło i ujście cieku wodnego.

 

Zapraszamy na zajęcia w następnym roku szkolnym – też będzie ciekawie!!!

 

Zapraszamy do galerii zdjęć a już niedługo filmik z lekcji w terenie.

Poprawiony: czwartek, 26 czerwca 2014 08:56
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 83

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 

GegraFioły


bottom
top

Ostatnie

Popularne


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 template discount linux hosting Valid XHTML and CSS.