top
logo

Drzewko Galerii Phoca


feed-image Feed Entries
Home Joomla Home
ZSP2 "Nitki" w Nowej Soli
Zebranie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 07 września 2014 09:25

Komunikat

W dniu 10 września 2014 roku o godzinie 16.00 odbędzie się w świetlicy szkolnej spotkanie dyrekcji, nauczycieli, wychowawców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli z rodzicami/opiekunami prawnymi  uczniów wszystkich klas pierwszych.

Program spotkania:

16.00 - 16.30 ogólne spotkanie rodziców z dyrekcją, kadrą kierowniczą i nauczycielami w celu zapoznania z najważniejszymi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego.

16.30 – 17.30 spotkania rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcami poszczególnych klas pierwszych.

 
"Kiermasz" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 września 2014 15:10
Samorząd uczniowski zaprasza uczniów naszej szkoły na "kiermasz" - wymianę podręczników szkolnych.
Termin: 10.09.2014 r
Miejsce: Świetlica szkolna
Uczniowie będą mogli "wymienić" się podręcznikami od godziny 10.30 do 12.35 podczas przerw lekcyjnych.
Zapraszamy
(Transakcja odbywa się bez udziału szkoły i przedstawicieli SU)
Poprawiony: piątek, 05 września 2014 08:26
 
Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 września 2014 14:30

Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia
12 września 2014 r. (wzory wniosków do pobrania w szkołach oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego: Druk 1 – kryterium dochodowe; Druk 2 – orzeczenie o niepełnosprawności).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1024),
pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku 2014 mogą zostać objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Nowa Sól  w klasach 2 i 3 i klasie 6 szkoły podstawowej oraz w klasie
3 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum,

pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami), tj. 539 zł na osobę w rodzinie;

 

pochodzący z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

 

a także uczniowie  słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

 

a)      W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie
o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna”.

 

b)      W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego
w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu
(np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów zwrotu dokona dyrektor szkoły
a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – zwrotu dokona Prezydent Miasta Nowa Sól w  terminie do 21 listopada 2014 r.

 

Więcej informacji u wychowawców klas lub sekretariacie szkoły

druk 1

druk 2

Poprawiony: poniedziałek, 01 września 2014 14:43
 
Pomoc materialna dla uczniów - rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 sierpnia 2014 10:22

Więcej na ten temat znajdziecie na stronie miasta http://www.nowasol.pl

Poprawiony: czwartek, 28 sierpnia 2014 10:23
 
Uwaga Internat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 sierpnia 2014 09:36

Przyjęcia do Internatu na rok szkolny 2014-15 odbywać się będą od 1.IX w poniedziałek od godziny 14. Zapraszamy

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 84

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

GegraFioły


bottom
top

Ostatnie

Popularne


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 template discount linux hosting Valid XHTML and CSS.